GUIDED TUR

”Kock i Kær” kan tilbyde en historisk guided tur, på en god timers tid, med baggrund i Kær Bygade 64s historiske dagbogsmateriale

Gården er historisk kendt for:

F.C. Lunds tegning ”Spillere hos Hans Kock i Kjær By på Als”, dateret 14. april 1849.
"Danske soldater hviler ud med et rask spil kort."
Lars Dynnesen var på dette tidspunkt i Lysabild på Als, kun få kilometer fra landsbyen Kær, hvor han var indkvarteret et par gange i 1848

Turen starter fra Kær Bygade 64 – Tombølgårdvej hvor vi møder adskillelige krigsgrave fra den 29.juni 1864. Vi ser Tombølgård, hvor oberst Fåborg ifølge dagbogsoptegnelsen blev bragt på lazaret, ser mindestenen for ham, og hører historien om den mindesten for een falden soldat, der blev ”rettet” til 5 faldne soldater. Turen fortsætter ud til Arnkil, hvor overgangen fandt sted. Undervejs gør vi stop ved Skelbækgård, for at høre om ”musen i møllen”. På Arnkil fortælles om "Denkmal Arnkil".

Herefter videre til frugtplantagen i Kær, hvor vi ser mindesten over det nedskudte "Halifax" fly. Herfra går turen gennem Kær by, hvor vi gør ophold ved mindestenen for Alssangens digter: Kristen Karstensen.
Sidste vers af Alssangen

Den ø jeg kan ej glemme,
jeg stedse skuer den,
thi der, der har jeg hjemme,
did går min længsel hen.
Jeg elsker den så såre,
var verden mig tilfals,
og frit jeg måtte kåre,
jeg valgte mig et Als.
Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la-la,
og frit jeg måtte kåre,
jeg valgte mig et Als.

Rundvisningen slutter på Ulkebøl kirkegård, hvor vi ser Genforeningsstenen, der også er en mindesten for sognets mange faldne fra 1. verdenskrig.
Inden i kirken ser vi på dannebrog, billedet af pastor Krog Meier og mindetavlen for de faldne fra 1. verdenskrig.