Vejkort over Kær halvø hvor afmærkning af 1864-gravene fremgår. Cimber Air ligger ca. 2 km ud af Tombølgårdvej.